Pravna obavijest


Autorska prava

Na temelju Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima (ZASP), tvrtka Kolpa d.d. (u daljnjem tekstu: tvrtka) je nositelj materijalnih autorskih prava nad sadržajem u najširem smislu (tekstovi, fotografije, crteži, karte i planovi, audio - video snimke, računalni programi), objavljenih na web stranici www.kolpasan.si . Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, prepisivanje, umnožavanje i bilo kakvo širenje u komercijalne svrhe bez pismenog dopuštenja tvrtke.

Po zakonu (ZASP, članci 48., 49., 51.) iznimno je dopušteno korištenje odn. reproduciranje autorskog djela na temelju prava javnosti na informaciju, u obrazovne svrhe te za ilustraciju, suočavanje i upućivanje u obliku citata ali je uz to obavezno navesti izvor i autorstvo djela. Prema članku 50. ZASP dozvoljeno je i korištenje ili reproduciranje autorskog djela u ograničenom broju za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Zaštita osobnih podataka

Tvrtka Kolpa d.d. automatski prikuplja podatke o korištenju tih stranica, a posebno podatke koje stranice su najčešće posjećene, koliko posjetitelja dnevno posjeti ove stranice i koliko dugo se posjetitelji zadržavaju na pojedinoj stranici. Ti podaci ne omogućuju uvid u osobne podatke korisnika. Tvrtka podatke o posjetima www.kolpasan.si koristi za vlastite potrebe.

Sve informacije koje će tvrtka Kolpa d.d. steći na bilo koji način putem web stranica, namijenjene su isključivo za uporabu u komercijalne svrhe te će ih tvrtka čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Ur. list RS, br. 59/1999, 57/2001, 59/2001) i Obligacijskog zakonika.

Tvrtka osobne podatke posjetitelja neće proslijediti bilo kojoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Ograničenje odgovornosti

Tvrtka Kolpa d.d. se obavezuje da će u dobroj vjeri i u okviru svojih mogućnosti brinuti za točnost i ažurnost objavljenog sadržaja na web stranici.

Time tvrtka ne isključuje mogućnost za pojavu pogreška u sadržaju objavljenom na web stranicama. Dakle, podaci koji se prenose putem ove web stranice su isključivo informativne prirode, jer tvrtka ne može preuzeti odgovornost za njihovu apsolutnu točnost.

Tvrtka Kolpa d.d. niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u izradu web stranice ili još sudjeluje u nadgrađivanju stranice ne može biti odgovorna za običnu štetu ili izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu koja može nastati korisniku zbog korištenja web stranice ili nemogućnosti korištenja iste.

Tvrtka će se zalagati za nesmetano funkcioniranje web stranice, ali ne može biti odgovorna za običnu štetu ili gubitak dobiti ili materijalnu štetu koja može kod korisnika nastati zbog prekidanja funkcioniranja web stranica. Tvrtka može u svakom trenutku mijenjati web stranicu bez prethodne najave.

Ograničenje uporabe informacija i materijala

Informacije i materijale objavljene na ovim web stranicama, korisnik može preuzeti sa servera za svoju osobnu, kućnu upotrebu, čime se ne smije izmijeniti oznaka autorskih prava, ostalih obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima. Dopušteno je preuzimanje i ispis informacija i materijala sa svrhom gledanja i čitanja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, promjena informacija i materijala na www.kolpasan.si ili njihovo slanje poštom ili distribucija na bilo koji drugi način bez prethodnog pismenog dopuštenja, je zabranjeno. Isto tako je zabranjeno korištenje bilo kojeg elementa www.kolpasan.si za bilo koje druge svrhe, osim isključivo za osobnu, nekomercijalnu, kućnu uporabu. Tvrtka Kolpa d.d. ne odgovara za oblik i sadržaj web stranica koje su na bilo koji način povezane sa web stranicom www.kolpasan.si. Prilikom posjeta i korištenja povezanih web stranica, odgovornost tvrtke Kolpa d.d. isključena je za sve slučajeve.

Hipertekstualne veze

Priroda interneta i web stranice www.kolpasan.si onemogućuje kontrolu sadržaja na koji vode hipertekstualne poveznice (linkovi) sa ove web stranice. Iz tog razloga, tvrtka Kolpa d.d. ne prihvaća nikakvu odgovornost za sadržaj koji je korisniku dostupan putem ovih poveznica.

Ne/poštivanje odredbi Pravne obavijesti

Tvrtka i autori sadržaja objavljenih na web stranicama očekuju od ​​korisnika, da će poštivati ​​zapisane odredbe i zakone iz područja osiguravanja privatnosti, prava intelektualnog vlasništva i autorskog prava.

U suprotnome će u slučaju otkrivanje zlostavljanja i kršenja zakona protiv počinitelja biti prisiljeni poduzeti određene mjere.

Općenito

Za sve možebitne sporove koji proizlaze iz korištenja web stranice koristi se slovensko zakonodavstvo. Za rješavanje možebitnih sporova nadležan je odgovarajući sud. Korištenjem web stranice korisnik potvrđuje da je prihvatio opisane uvjete i slaže se s njima.

Kontakt