Prijava reklamacije


Ideja vodilja kupaoničke opreme Kolpasan jest kvaliteta, ali se na proizvodima ipak mogu pojaviti nedostaci.
Molimo da nas obavijestite o tome ispunjavanjem donjeg obrasca.
Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 48 sati.

Podaci o kupcu

Podaci o proizvodu

Prilozi

Priložite kopiju računa

Kontakt