Jogi nyilatkozat


Szerzői jog

A szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény alapján, a Kolpa d.d. társaság (a továbbiakban: társaság) a www.kolpasan.si weboldalon közzétett legszélesebb értelemben vett tartalom (szövegek, képek, rajzok, térképek és tervek, audio - videó felvételek, számítógépes programok) felett a szerzői vagyoni jogok fizikai hordozója.
Bármilyen másolás, transzkripció, sokszorosítás és terjesztés kereskedelmi célra a társaság írásos engedélye nélkül tilos.

A törvény szerint ( 48., 49., 51. cikkek), a nyilvánosság információhoz való jog alapján, oktatási és illusztráció célokra, konfrontáció és áttétel idézet formájában, kivételesen engedélyezett a szerzői joggal védett mű felhasználása vagy reprodukálása, azonban kötelező megjelölni a mű forrását és szerzőségét. A szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény 50. cikke szerint korlátozott számban engedélyezett a szerzői joggal védett mű felhasználása vagy reprodukálása magán, nem kereskedelmi célú felhasználásra.

Személyes adatok védelme

A Kolpa d.d. társaság automatikusan adatokat gyűjt ezen weboldalak használatáról, különösen adatoat, melyek a leggyakrabban látogatott oldalak, naponta hány látogató keresi fel ezeket az oldalakat és mennyi ideig tartozkodnak a látogatók a bizonyos oldalon. Ezek az adatok nem teszik lehetővé a felhasználók személyes adataihoz férést. A www.kolpasan.si oldal látogatási adatait a társaság saját céljaira használja fel.

Minden olyan információ, amelyet a Kolpa d.d. társaság a weboldalakon keresztül bármilyen módon megszerez, a társaság a saját kizárólagos kereskedelmi céljaira használja és azokat, a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 59/1999, 57/2001, 59/2001 számai) és a Kódex kötelezettségeivel összhangban, a társaság megvédi.

A személyes adatokat a társaság nem továbbítja más természetes vagy jogi személynek.

Felelősség korlátozása

A Kolpa d.d. társaság elkötelezi magát, hogy jóhiszeműen és lehetőségein belül gondoskodik az oldalon közzétett tartalom pontosságáról és frissítéséről.

Ezáltal, a weboldalon közzétett tartalomban, a társaság nem zár ki lehetséges hiba előfordulást.
Ezért e weboldalon keresztül továbbított információk csak tájékoztató jellegűek, mivel a társaság nem vállalhat felelősséget azok abszolút pontosságáról.

Sem a Kolpa d.d. társaság, vagy bármely más jogi vagy természetes személy, aki részt vett a weboldal létrehozásában, vagy továbbra is részt vesz annak frissítésében, nem vonható felelősségre a kárért, elmaradt haszonért vagy vagyoni kárért, amely a felhasználó weboldal használatából, vagy használatának képtelenségéből eredne.

A társaság törekszik a weboldal zavartalan működésére, azonban nem vonható felelősségre a felhasználót érintő kárért, elmaradt haszonért vagy vagyoni kárért, amely a weboldal rendellenes működéséből eredhet.

A társaság előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja a weboldalt.

Információk és anyagok felhasználásának korlátozása

A weboldalon megjelenített információkat és anyagokat a felhasználó betöltheti a szerverről személyes, otthoni használatra, miáltal nem módosíthatja a szerzői jogi kijelöléseket, egyéb szellemi tulajdonjogokkal vagy egyéb jogokkal kapcsolatos közleményeket. Engedélyezett információk és anyagok letöltése és nyomtatása megtekintésre és olvasásra, nem kereskedelmi célra. A www.kolpasan.si weboldalról származó információk és anyagok minden más célra szolgáló másolása, terjesztése, újra kiadása, módosítása vagy ezek elküldése postán vagy bármilyen más módon terjesztése előzetes írásbeli engedély nélkül tilos. Tilos továbbá a www.kolpasan.si bármely elemének felhasználása bármely más célra, mint kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. A Kolpa d.d. társaság nem vonható felelősségre a www.kolpasan.si weboldalhoz valamilyen módon kapcsolódó weboldalak formájáért és tartalmáért. A belinkelt oldalak látogatásánál és használásánál, a Kolpa d.d. társaság kizár minden felelősséget.

Hipertext linkek

A világháló és a www.kolpasan.si weboldal jellege lehetetlenné teszi az olyan tartalom ellenőrzését, amelyhez erről a weboldalról hypertext linkek (linkek) vezetnek. Ebből kifolyólag, a Kolpa d.d. társaság nem vállal semmilyen felelősséget a tartalomra, amely ezeken a linkeken érhető el.

A jogi nyilatkozat rendelkezéseinek betartása/ betartásának elmulasztása

A társaság és a weboldalon közzétett tartalom szerzői a felhasználótól elvárják, hogy tartsa tiszteletben a magánélet védelmét szolgáló írásbeli rendelkezéseket és jogszabályokat, a szellemi tulajdonjog és a szerzői jogi törvényt.

Ellenkező esetben, a visszaélés és törvénysértés felderítésekor, az elkövető ellen intézkedni kénytelen.

Általános

A weboldal használatából adódó jogviták esetében, a szlovén törvények alkalmazandók. A jogviták megoldása az illetékes bíróság hatáskörére vonatkozik. A weboldal használatával a felhasználó megerősíti, hogy elfogadja a leírt feltételeket és velük egyetért.

Kontakt