Kolačići


Kolačiće možete ukloniti u bilo kom trenutku ili podesiti pretraživač onako da ne dozvoljava njihovu instalaciju.

Postavke privatnosti za ovu stranicu

Za neke funkcionalnosti veb stranice potrebna je Vaša dozvola kako bi zapamtili ko ste.

  • Analitika merimo posećivanje veb stranice kako bismo poboljšati korisničko iskustvo.
  • Neophodno potrebni Pojedini kolačići potrebni su za delovanje i ne mogu se isklopiti.

Upotreba kolačića

Upotrebu kolačića u Europskoj uniji (EU) određuje Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama 2002/58/ES, čiji član, koji se odnosi na kolačiće i slične tehnologije, bio je promenjen Direktivom 136/2009.

Korištenje kolačića u slovenačkom zakonodavstvu određuje Zakon o elektronskim komunikacijama odnosno ZEKom-1 (Službeni glasnik br. Zakon o elektronskih komunikacijah oziroma ZEKom-1 (Uradni list št. 109/12), čijeg je član 157 pravni osnov za zaštitu privatnosti korisnika interneta u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka odnosno ZVOP-1 (Službeni list RS, br. 86/04).

Podatke prikupljene pomoću kolačiča, koristimo isključivo za potrebe društva Kolpa, d. d. i ne prosleđuju se trećim stranama.

Popis korištenih kolačića

KolačićTrajanjeOpis
_gatdo kraja sesijeStatistika poseta veb stranici
_gid1 danStatistika poseta veb stranici
_ga1 letoStatistika poseta veb stranici
Kontrola kolačića

O upotrebi kolačića odlućujete sami. Kolačiće možete uvek onemogućiti i samim tim ukloniti Vašu prepoznatljivost na internetu. Takođe možete većinu pretraživaća podesiti tako, da ne prihvataju kolačiće.

Za informacije o mogućnostima pojedinih pretraživača preporučujemo da pogledate njihova podešavanja. Podešavanja u vezi kolačića obićno se mogu pronaći u "Opcije menija" u odelenju "Privatnost" Vašeg pretraživača. Uputstva se mogu pronaći u "Help" meniju pretraživača kojeg koristite, a možete posetiti i www.allaboutcookies.org, gde je eksplicitno objašnjen postupak u svim modernim pretraživačima. U slučaju potpunog isključenja kolačića moguće je da neka od funkcionalnosti veb stranica neće raditi podjednako efikasno.

Kontakt