Politika privatnosti


Ova politika privatnosti reguliše prikupljanje, skladištenje i obradu ličnih podataka koje društvo KOLPA, d. d. Metlika prikuplja od Vas, kada se pretplatite na primanje sadržaja kao što su e-novosti i ostali marketing proizvoda, odnosno kada dajete pismenu saglasnost o kupovini proizvoda društva Kolpa Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d. d. Metlika (KOLPA, d. d. Metlika).

Upravljivač

Upravljivač ličnih podataka u smislu, kojeg određuju Opšta uredba EU o zaštiti ličnih podataka i važeći zakon, koji određuje zaštitu osobnih podataka – GDPR je:
Kolpa Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d. d. Metlika
(KOLPA, d. d. Metlika)
Rosalnice 5, 8330 Metlika
e-mail: info@kolpa.si

Lični podaci i svrha njihove obrade

Ukoliko želite primati sadržaje KOLPA, d. d. Metlika (e-novosti, publikacije i ostali marketing, te u slučaju kupovine i učestvovati u istraživanju o zadovoljstvu), morate da ispunite obrazac/narudžbenicu/prijavu/registraciju na veb stranici KOLPA, d. d. Metlika, odnosno u slučaju kupovine proizvoda, sa ispunjavanjem priložene saglasnosti prilikom isporuke. Ispunjavanjem ovog obrazca/narudžbenice/registracije i potvrdom odnosno ispunjavanjem saglasnosti KOLPA, d. d. Metlika prosleđujete sledeće kontaktne podatke:
Ime i prezime te e-pošta, u slučaju saglasnosti i (no ne isključivo) stalno prebivalište i br. tel.

Kontaktni podaci, koje nam prosleđujete prilikom ispunjavanja odnosno predaje obrasca/narudžbenice/registracije odnosno pismene saglasnosti potrebni su nam za obradu Vaše narudžbe i za komunikaciju sa Vama u vezi konkretnih e-novosti, publikacija i drugog marketing na koje ste se naručili i u slučaju anketa o zadovoljstvu. U slučaju da nam ne prosledite navedene lične kontaktne podatke, Vaša narudžba neće biti obrađena i nećete moći koristiti željene e-novosti, publikacije i ostale načine marketinga.

KOLPA, d. d. Metlika poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da će prilikom sakupljanja, skladištenja i obrade ličnih podataka postupati u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka. S obzirom na to, da u veb informacijskom sistemu KOLPA, d. d. Metlika postoje određeni linkovi na druge, vanjske veb stranice koje nisu direktno povezane sa KOLPA, d. d. Metlika, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na ovim stranicama.

Kako bismo sprečili neovlašteni pristup do dobijenih podataka ili njihovo otkrivanje, održali preciznost ličnih podataka i omogućili njihovu odgovarajuću upotrebu, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione postupke za zaštitu podataka koje prikupljamo. KOLPA, d.d. Metlika ne može isključiti eventuelnu zloupotrebu podataka jer je internet uprkos merama bezbednosti i komunikacijskim protokolom bezbednosti nepredvidiv medijum.

Saglasnost

Lične podatke koje nam posredujete prilikom prijavljivanja na e-novosti, publikacije i ostali marketing te podatke od davanja saglasnosti prilikom dobavljivanja proizvoda, obrađujemo sa Vašom jasnom i nedvosmislenom saglasnošću na osnovu člana 6 (1), (a)Opšte uredbe EU o zaštiti ličnih podataka (GDPR). S namerom poboljšanja kvaliteta naših proizvoda te usluga i u statističke svrhe, u vezi s elektronskim porukama koje Vam šaljemo, obrađujemo i podatke o prikazu primljenih poruka i klikova na linkove u primljenim porukama.
Saglasnost za obradu ličnih podataka dajete tako što na veb stranici www.kolpasan.si na veb narudžbenici kliknete "naručite me na popis". Svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku klikom na link: "Promena podešavanja primanja e-novosti i odjava", koji se nalazi u podnožju svake poruke koju dobijete od KOLPA, d. d. Metlika, odnosno putem e-pošte na adresu: marketingkolpa@kolpa.si, a možete (je poslati) i pismeno na sedište društva, odnosno u salone društva Kolpa d. d. Metlika. U slučaju povlačenja saglasnosti, Vaše lične podatke više nećemo koristiti za informisanje o sadržajima KOLPA, d. d. Metlika. Potencijalno povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade Vaših ličnih podataka u vreme pre nego što je bilo dato povlačenje.

Vaša prava

U skladu sa odredbama Opšte uredbe EU o zaštiti ličnih podataka (GDPR) imate pravo na pristup Vašim ličnim podacima, pravo na ispravku, pravo na brisanje ("zaborav"), pravo na prenosivost, pravo da zatražite ograničenje u obradi ličnih podataka i pravo na prigovor. Svoje podatke možete u bilo kom trenutku pregledati i promeniti klikom na link "Promena podešavanja primanja e-novosti i odjava".
Prilikom primene svih Vaših prava ili prilikom dobivanja dodatnih informacija obratite se na e-adresu: marketingkolpa@kolpa.si. Vašu prijavu ćemo razmotriti i odgovoriti na nju u skladu sa GDPR.
Ako ste mišljenja da su prekršena Vaša prava ili propisi o zaštiti ličnih podataka, možete da se pritužite nadležnom državnom organu.

Vreme skladištenja ličnih podataka

KOLPA, d. d. Metlika skladišti Vaše lične podatke sve dok je to potrebno u svrhu slanja sadržaja (novosti, publikacije i ostalih načina marketinga i sprovođenja anketa) na koje ste se prijavili, odnosno naručili. U slučaju da ne želite više primati sadržaj od KOLPA, d. d. Metlika i od njih se odjavite ili u slučaju da povučete svoju saglasnost za obradu ličnih podataka u tu svrhu, Vaše ćemo podatke u sistemu KOLPA, d. d. Metlika blokirati i Vaše podatke više nećemo koristiti u tu svrhu.

Rok skladištenja ličnih podataka može se razlikovati u skladu sa važećim sektorskim zakonodavstvom (npr. zakonodavstvo sa područja poruka, računovodstva). U slučaju kada važeće sektorsko zakonodavstvo određuje obavezne rokove za skladištenje ličnih podataka, KOLPA d. d. Metlika briše lične podatke nakon isteka zakonski propisanog obaveznog roka.

Kolačići

Šta su kolačići?

Kolačić je datoteka koja sačuva podeševanja veb stranica. Veb stranice skladište kolačiće u uređaje korisnika, pomoću kojih pristupaju internetu, sa namerom identifikacije pojedinih uređaja i podešavanja, koje su korisniki upotrebili prilikom pristupa. Kolačići omogućuju stranicama identifikaciju da li je korisnik već posetio tu veb stranicu, a sa naprednim aplikacijama moguće je prilagoditi pojedina podešavanja na odgovarajući način. Njihovo skladištenje je pod potpunom kontrolom pretraživača kojeg koristi korisnik - taj može skladištenje kolačića po želji ograničiti ili onemogučiti.

Zašto su potrebni kolačići?

Kolačići su od suštinskog značaja za omogućavanje korisniku prijatnih veb-usluga; najčešće funkcije e-poslovanja bez kolačića ne bi bile moguće. Pomoću kolačića, interakcija između veb korisnika i veb stranice brža je i jednostavnija. Pomoću njih, veb stranica pamti preferencije i iskustva pojedinca, a na taj način je pretraživanje veb stranica ućinkovitije i prijatno. Postoji nekoliko razloga za upotrebu kolačića. Koriste se za skladištenje podataka o statusu svake veb stranice (detalji o prilagođavanju određene veb stranice), pomoć prilikom izvođenja internetskih usluga (npr. onlajn prodavnice), pomoć prilikom sakupljanja statistika o korisnicima i posećivanju veb stranice, o navikama veb korisnika, itd. Dakle, pomoću kolačića možemo proceniti učinkovitost dizajna naše veb stranice. U vezi preporučenog i dozvoljenog korištenja kolačića na veb stranicama možete pročitati i smernice poverenika za informacije o korištenju kolačića, koje možete pronaći ovde.

Popis kolačića na našoj veb strancii

Sopstveni kolačići

user - traje 1 godinu, koristi se za skladištenje korisničkih prijava
_gat - traje do kraja sesije, Google Analytics
_gid - traje 1 dan, Google Analytics
_ga - traje 1 godinu, Google Analytics

Kolačići, koje koristimo na našoj veb stranici, ne sakupljaju Vaše lične podatke, pomoću kojih bi Vas se moglo lično identifikovati i ne mogu oštetiti Vaš računar, tablet ili mobilni telefon. Kolaćići omogućuju delovanje naše veb stranice i da nam pomognu razumeti koje informacije su najkorisnije za posetioce.

Obaveštenje

Korištenjem ove veb stranice slažete se da ova veb stranica podesi kolačiće na Vašem računaru ili mobilnom uređaju.

Upravljanje in brisanje kolačića

Ako u pretraživaču želite promeniti način upotrebe kolačića, uključujući blokiranje ili brisanje, to možete da napravite pomoću odgovarajuće promene podešavanja pretraživača. Da biste upravljali kolačićima, većina pretraživača omogućuje da sve kolačiće promenite ili odbacite, prihvatite samo određenu vrstu kolačića ili da Vas opomene kako stranica želi sačuvati kolačić. Kolačiće koje je pretraživač sačuvao možete jednostavno i da obrišete. Ako promenite ili obrišete pretraživačku datoteku sa kolačićima, promenite ili nadogradite Vaš pretraživač ili uređaj, postoji mogućnost da ćete morati ponovno onemogućiti kolačiće. Postupak za upravljanje kolačića razlikuje se od pretraživača do pretraživača. Ako Vam je pritom potrebna pomoć, možete pogledati u pretraživačkoj pomoći korisnicima. Praćenje Google Analytics možete onemogućiti i na sledećom linku.

Uputstva za uređivanje kolačića u pojedinim pretraživačima:

Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Firefox
Opera

Kontakt