Kolpa san - sredstvo za dezinfekciju

Sredstvo za dezinfekciju Kolpa-san za masažne sisteme.

Uputstvo za upotrebu: U kadu sipajte čistu vodu tako da prekrijemasažne mlaznice. Masažne mlaznice okrenite prema dole (vodeni masažni sistem).Doziranu količinu KOLPA SAN DEZINFEKCIJSKOG SREDSTVA za masažne sisteme sipajteu vodu. Uključite masažni sistem i ostavite da radi 5 minuta (kod dezinficikovanjamasažni sistem ostavite da radi 10 minuta). Voda neka u kadi stoji još 5minuta, posle toga je ispustite. Posle završenog čišćenja ili dezinfikovanja kadutemeljito isperite svežom vodom. Dezinfikovanje preporučujemo bar jednom mesečno,odnosno prema potrebi. U slučaju jačih nečistoća, postupak možete ponoviti.Dezinfekcijsko sredstvo za masažne sisteme KOLPA SAN je tečnikoncentrat, namenjen dezinfekciji i čišćenju vodenih masažnih sistema (masažnihkada,…) i privatnih i javnih bazena. Sve ostale primene proizvoda se nesavetuju. Deluje protiv bakterija (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) EN 1276 i kvasnih gljivica (Candidaalbicans) EN 1650. Proizvod je namenjen za opštu upotrebu.

Upozorenja: Opasnost teških povreda očiju. Nadražujekožu.

Sadrži: kvarterne amonijumske spojeve,benzil-C12-16-alkildimetil hloridi 56,5 g/l.

Sastav: 5 – 15% katjonske površinski aktivnematerije, < 5% nejonske površinski aktivne materije, soli NTA(nitrilotrioctena kiselina); parfem, konzervans (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).

Sigurnosna uputstva: Držite nedostupno deci. Sprečiti kontakt skožom i očima. Ako dospe u oči, odmah isprati s puno vode i potražiti pomoćlekara. U slučaju gutanja odmah potražiti pomoć lekara i pokazati ambalažu ilietiketu. Sredstva za čišćenje ne mešati. Preporučujemo upotrebu rukavica. Držatina sobnoj temperaturi. Ostatak Kolpa-san dezinfekcijskog sredstva u dobrozatvorenoj ambalaži čuvamo (na sobnoj temperaturi) za kasniju upotrebu. Preuporabe pročitajte uputstva. Za dodatna objašnjenja obratite se proizvođaču.

Uputstvo za sigurno rukovanje sostacima biocidnog preparata i ambalaže: Neupotrebljene tečneostatke ne prosipamo u kanalizaciju, vodotokove ili u okolinu i ne uklanjamo ihzajedno s otpadom iz domaćinstava. Praznu ambalažu, ostatke nepotrošenogpreparata ili preparata kojem je istekao rok upotrebe predati preduzeću,ovlašćenom za prikupljanje ili zbrinjavanje opasnog otpada. Očišćena ambalažase može reciklirati kod preduzeća, ovlašćenog za zbrinjavanje otpada.

Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje, otisnutog na ambalaži.

Slike su simbolične. Tačan izgled elemenata je u TEHNIČKOM KATALOGU.