Opera 180

Opera 180 (kada za ugradnju), Opera 180/O (kada sa oblogom)

Kompatibilni masažni sistemi

 • Vital sustav masaže (elektronički)

  Funkcije sistema:

  • vazdušna pumpa
  • vodena pumpa
  • 6 super vodenih mlaznica
  • 10 -12 vazdušnih mlaznica
  • 2 dodatne vodene mikro-mlaznice
  • 6 vodenih mikro-mlaznica sa preklopnikom
  • regulator protoka vazduha min - max
  • elektronsko uključivanje za vodenu i vazdušnu pumpu
  • senzor za nivo vode
  • svetlo s hromoterapijom
  • ozon
  • intervalna regulacija za vodu
  • oscilirajuća regulacija za vazduh
  • grejač za održavanje temperature vode
  • programiranje željene temperature vode
  • odlivno-prelivna garnitura
  • podnožje kade za kupanje
  • obloga kade za kupanje (za određene modele)
Slike su simbolične. Tačan izgled elemenata je u TEHNIČKOM KATALOGU.