Šta moram da znam za pravilnu pripremu vodovodne instalacije?


Pre nego što počnemo da raspoređujemo proizvode po kupatilu, treba da pripremimo podnu
oblogu. Treba da odaberemo odgovarajuće debljine cevi, da uzmemo u obzir razdaljine i upadne
uglove tako da budemo sigurni da će vodovodna instalacija pravilno funkcionisati.
Majstori savetuju korišćenje formule (skica na desnoj strani) prilikom određivanja visine podne
obloge, a u praksi se koriste sledeći standardi:
- visina podne obloge 10 cm za razvodne cevi prečnika 5 cm
- visina podne obloge 13 cm za razvodne cevi prečnika 11 cm
Savet: Završna visina poda u kupatilu mora da bude 1 cm niža od ostalih prostorija za boravak.

Galerija

Kontakt