Šta ako u redovnom programu nema rešenja za moju tuš kabinu?


U slučaju da vam naša standardna rešenja tuš kabina ne odgovaraju, možemo vam izraditi rešenje po meri. Za više informacija o tuš kabinama posebnihdimenzija posetite internet stranu www.kolpa.si.

Kontakt