A šta je sa poreklom upotrebljenih materijala?


Koriste se isključivo materijali evropskih proizvođača sa odgovarajućim EU sertifikatima.

Kontakt