Da li je nameštaj za kupatilo izrađen od materijala, otpornih na vlagu?


Sav nameštaj iz programa Kolpa san odgovara evropskim standardima bezbednosti,kvaliteta i trajnosti. Koriste se isključivo lepkovi, otporni na vlagu, i ivične trake.

Kontakt