Kolpa san - razkužilo

Razkužilo Kolpa san za masažne kopalne kadi oziroma masaže sisteme.

Navodila za uporabo: Vkopalno kad nalijte čisto vodo, tako da prekrije masažne šobe. Masažne šobeobrnite navzdol (vodni masažni sistem). Odmerjeno količino KOLPA SAN RAZKUŽILAza masažne sisteme vlijte v vodo. Vključite masažni sistem in pustite, dadeluje 5 minut (pri razkuževanju pustite delovati masažni sistem 10 minut).Voda naj stoji v kadi še 5 minut, nato jo izpustite. Po končanem čiščenju alirazkuževanju kad temeljito izperite s svežo vodo. Priporočamo razkuževanje vsaj1 krat mesečno oziroma po potrebi. Pri močnem onesnaženju lahko postopekponovite. Razkužilo za masažne sisteme KOLPA SAN je tekoči koncentrat,namenjen razkuževanju in čiščenju vodnih masažnih sistemov (masažnih kadi,…) inkopalnih bazenov v zasebnih in javnih območjih. Vse ostale uporabe izdelka soodsvetovane. Učinkuje proti bakterijam (Staphylococcus aureus, Enterococcushirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) EN 1276 ter kvasovkam (Candidaalbicans) EN 1650. Izdelek je namenjen splošni uporabi.

Opozorila: Nevarnost hudihpoškodb oči. Draži kožo. Vsebuje: kvarterne amonijeve spojine,benzil-C12-16-alkildimetil kloridi 56,5 g/l. Sestava: 5 – 15% kationskepovršinsko aktivne snovi, < 5% neionske površinsko aktivne snovi, soli NTA(nitrilotriocetna kislina); parfum, konzervans (methylchloroisothiazolinone,methylisothiazolinone).

Varnostni napotki: Hranitenedosegljivo otrokom. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takojizpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Če pride do zaužitja, takojpoiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ne mešati čistil.Priporočamo uporabo rokavic. Hraniti pri sobni temperaturi. Ostanek Kolpa-sanrazkužila v dobro zaprti embalaži shranimo (pri sobni temperaturi) za kasnejšouporabo. Pred uporabo preberite navodila. Za dodatna pojasnila se obrnite naproizvajalca izdelka.

Navodilo za varno ravnanjez ostanki biocidnega pripravka in embalaže: Neuporabljenih tekočihostankov ne zlivamo v kanalizacijo, vodotoke ali v okolje in jih neodstranjujemo skupaj z gospodinjskimi odpadki. Prazno embalažo, ostankeneporabljenega pripravka ali pripravek, ki mu je potekel rok uporabnosti,oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Očiščenaembalaža se lahko reciklira pri pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.

Rok uporabe: 3 letaod datuma proizvodnje odtisnjenega na embalaži.

Slike so simbolične. Pravilna razporeditev elementov je v TEHNIČNEM KATALOGU.