Velika nagradna igra


V salonu Kolpa v Ljubljani in Metliki poteka nagradna igra za darilni bon v vrednosti 500 EUR od 1. 6. do 30. 6. 2022.

Kako do nagrade?

  •  Obišči salon Kolpa v Ljubljani ali Metliki
  • Preštej koliko kopalnih kadi je razstavljenih
  • Sestavi ponudbo in izpolni prijavnico
  • Sodeluj v žrebu za bon v vrednosti 500 EUR

Salon Kolpa Ljubljana

BTC Ljubljana
Trg mladih 3
1000 Ljubljana

Pon – pet: 9.00 - 19.30
Sobota: 9.00 - 15.00


Salon Kolpa Metlika

Cesta XV. brigade 49
8330 Metlika

Pon – pet: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 13.00


PRAVILA NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre Kolpa, d.o.o. Metlika, Rosalnice 5, 8330 Metlika sprejema PRAVILA NAGRADNE IGRE
»Preštej kopalne kadi v salonu Kolpa in prejmi darilni bon«
 

1. Organizator in pravila nagradne igre

Organizator nagradne igre je Kolpa, d.o.o. Metlika, Rosalnice 5, 8330 Metlika, ki sprejme pravila nagradne igre »Preštej kopalne kadi v salonu Kolpa in prejmi darilni bon«.

Pravila nagradne igre so objavljena ves čas trajanja nagradne igre na spletnem naslovu www.kolpasan.si

2. Trajanje in namen nagradne igre

Nagradna igra bo potekala  v času od 1. 6. 2022 do vključno 30. 6. 2022.

Namen organiziranja nagradne igre je trženje blagovne znamke Kolpasan in povečanje obiska salona Kolpa v Ljubljani in Metliki.

 

3. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe), starejši od 15 let, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije  ter davčno številko in ki pristopijo k nagradni igri v skladu s 3. točko pravil nagradne igre.

V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. Ena oseba lahko sodeluje enkrat.

 

4. Potek nagradne igre in postopek žrebanja

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na način, da uporabnik obišče salon Kolpa, sestavi ponudbo s kopalniško opremo Kolpasan nad vrednostjo 500 EUR in na obrazcu pravilno obkroži število kopalnih kadi, ki so razstavljene v salonu Kolpa (ter poda svoje podatke: ime, priimek, e-poštni naslov, številko ponudbe ter se strinjanje s splošnimi pogoji).

 

Po končani nagradni igri bo, 6. 7. 2022., potekalo žrebanje. Izmed vseh glasovalcev bosta izžrebana dva nagrajenca. En, ki je oddal pravilno izpolnjeno prijavnico v salonu Kolpa v Ljubljani in en v salonu Metlika.  Žrebanje bo izvedel Oddelek za trženje, Kolpa, d.o.o. Metlika.

Nagrajenci bodo 9. 7. 2022., objavljeni na spletni strani http://www.kolpasan.si.

 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre objavljene na spletnem naslovu http://www.kolpasan.si.

Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija. Komisija bo preverjala, ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri v skladu s temi pravili. Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju nagradne igre. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje pritožba ni možna.

 

 

5. Nagrade

Nagrada je darilni bon v vrednosti 500 EUR za nakup kopalniške opreme Kolpasan v salonu Kolpa v Ljubljani na naslovu: Trg mladih 3, 1000 Ljubljana ali v Metliki, na naslovu: Cesta XV. brigade 49, 8330 Metlika.

 

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec bo darilni bon lahko prevzel v salonu Kolpa v Ljubljani ali v Metliki.

 

6. Dobitniki nagrad

Nagrajenca bomo o zmagi obvestili po e-pošti, najkasneje 8 dni po žrebu. Njegovo ime bomo objavili tudi na spletni strani http://www.kolpasan.si.

Nagrajenec mora organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko.

Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Dobitnik nagrade s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinja s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša, da se njegovo ime in priimek ter prejeta nagrada objavi na omenjenih spletnih straneh.

 

7. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

 

8. Varovanje osebnih podatkov

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in sodelujočih v nagradni igri izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih, ugodnostih ter druge namene trženja organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebne podatke ne bodo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastil oz. naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

 

9. Končne določbe

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani http://www.kolpasan.si/.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za prijave, ki vsebujejo napačne ali nečitljive kontaktne podatke.

Novo mesto, 27. 5. 2022

Kolpa, d.o.o. Metlika

Kontakt